25,610,633 názory

5,181 značek
457,840 produktů
Audio do auta
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje BLAUPUNKT VALENCIA MP34 uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 1307 stanovisky pro Audio do auta BLAUPUNKT VALENCIA MP34, Diplotop porovnává Audio do auta BLAUPUNKT VALENCIA MP34 se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.

Sponzorované odkazy

Stáhněte si uživatelský manuál nebo příručku k BLAUPUNKT VALENCIA MP34.

VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

Všechny referenční čísla Audio do auta - BLAUPUNKT
Nejlepší Audio do auta - BLAUPUNKT produkty
Seznam značek a výrobců
ALPINE
BLAUPUNKT
CLARION
JVC
KENWOOD
OXYGEN
PANASONIC
PEEKTON
PIONEER
SONY
TAKARA
VDO DAYTON
Najít ty nejlepší produkty
Auto
Motocykl
GPS
Audio do auta
Autosedačky
Dětský kočárek
...
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne BLAUPUNKT VALENCIA MP34

Uživatelé zjistili, že s BLAUPUNKT VALENCIA MP34 nemá žádné zvláštní problémy při jeho používání.Hodnotí to jako velmi spolehlivé., Ale oni nejsou jednotní. Můžete se podívat na forum BLAUPUNKT VALENCIA MP34 a přečíst si na jaké problémy uživatelé narazili a jak je řešili.

Podle jeho uživatelů je efektivní., Většinou se shodli v tomto bodě. Většinou se zjistí, že cena je správná Můžete si stáhnout uživatelskou příručku BLAUPUNKT VALENCIA MP34, abyste zjistili, zda jeho funkce odpovídají vašim potřebám.
Sponzorované odkazy
Abstrakt manuálu:
Hlasitost telefonních hovorù mùete nastavit. î Stisknìte tlaèítko MENU '. î Stisknìte tlaèítko I neboH &, a se na displeji zobrazí TEL VOL. î Nastavte poadovanou hlasitost tlaèítky L M &. Kdy je nastavení ukonèeno, î stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '. Pokyn: Hlasitost telefonátù nastavte pøímo bìhem reprodukce pomocí regulátoru hlasitosti ". Zapnutí reimu autorádia Pokud se nacházíte v reimech CD/MP3-pøehrávaèe, CD-mìnièe nebo AUX, î stisknìte tlaèítko BNDTS # nebo î Stisknìte tlaèítko SRC ( ) % tolikrát, a se na displeji zobrazí sada pøedvoleb, napø. Komfortní funkce RDS RDS-komfortní funkce AF (alternativní kmitoèet) a REGIONAL (regionální) roziøují výkonové centrum vaeho pøijímaèe. AF: Pokud je aktivována tato komfortní funkce RDS, vyhledává pøístroj v pozadí automaticky nejlépe pøijímatelný kmitoèet vyladìného vysílaèe. REGIONAL: Nìkteré vysílaèe rozdìlují v urèitých èasech svùj program do regionálních programù s rùzným obsahem. Funkcí REG se zamezí, aby se autorádio pøeladilo na alternativní kmitoèet, který by mìl jiný program. 10 PROVOZ AUTORÁDIA Pokyn: REGIONAL se musí pøídavnì aktivovat/ deaktivovat v menu. Zapnutí/vypnutí funkce REGIONAL î Stisknìte tlaèítko MENU '. î Stisknìte tlaèítko I neboH & tak, a se na displeji zobrazí REG. Za REG se zobrazí OFF (vypnuto) popø. ON (zapnuto). î Pro zapnutí popø. vypnutí REGIONAL stisknìte tlaèítko L nebo M &. î Stisknìte tlaèítko MENU '. Zapnutí popø. vypnutí komfortních funkcí RDS Aby bylo moné vyuívat RDS-komfortní funkce AF a REGIONAL, î pøidrte stisknuto tlaèítko TRAF/RDS ) déle ne dvì sekundy. Komfortní funkce RDS jsou aktivní, pokud na displeji svítí symbol RDS. V kadé sadì pøedvoleb lze uloit est vysílaèù. Pro pøepnutí mezi sadami pøedvoleb FM1, FM2 a FMT popø. vlnovými rozsahy SV a DV, î stisknìte krátce tlaèítko BNDTS #. Vyladìní vysílaèù Pro vyladìní vysílaèù máte rùzné monosti...

Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je VALENCIA MP34 snadné používat?

1307 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud BLAUPUNKT VALENCIA MP34 je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

4318405388151132132167124359
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.98
= 2.77

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6.98 a standardní rozdíl je 2.77.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je VALENCIA MP34 vysoce účinný?

1307 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je BLAUPUNKT VALENCIA MP34 ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

3210253479161156166181115348
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.15
= 2.53

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.15 a standardní rozdíl je 2.53.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je VALENCIA MP34 spolehlivý, solidní?

1307 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že BLAUPUNKT VALENCIA MP34 je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

3615173569135148139176149388
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.34
= 2.58

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.34 a standardní rozdíl je 2.58.
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je VALENCIA MP34 dobrá hodnota za dané peníze?

1307 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že BLAUPUNKT VALENCIA MP34 opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

429193366145135167186141364
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.28
= 2.57

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.28 a standardní rozdíl je 2.57.

Kontaktovat tým Diplotop
Hlavní značky
Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
Nové produkty
Sitemap
Rss
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.