25,610,633 názory

5,181 značek
457,840 produktů
Audio do auta
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje BLAUPUNKT SAN REMO CD34 uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 1205 stanovisky pro Audio do auta BLAUPUNKT SAN REMO CD34, Diplotop porovnává Audio do auta BLAUPUNKT SAN REMO CD34 se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.

Sponzorované odkazy

Stáhněte si uživatelský manuál nebo příručku k BLAUPUNKT SAN REMO CD34.

VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

Všechny referenční čísla Audio do auta - BLAUPUNKT
Nejlepší Audio do auta - BLAUPUNKT produkty
Seznam značek a výrobců
ALPINE
BLAUPUNKT
CLARION
JVC
KENWOOD
OXYGEN
PANASONIC
PEEKTON
PIONEER
SONY
TAKARA
VDO DAYTON
Najít ty nejlepší produkty
Auto
Motocykl
GPS
Audio do auta
Autosedačky
Dětský kočárek
...
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne BLAUPUNKT SAN REMO CD34

Uživatelé BLAUPUNKT SAN REMO CD34 jej hodnotí jako dobře použitelný.Zjistili, že opravdu nevyniká svojí spolehlivostí a solidností., Nicméně jejich názory jsou rozdílné. Můžete se podívat na forum BLAUPUNKT SAN REMO CD34 a přečíst si na jaké problémy uživatelé narazili a jak je řešili.

Jeho uživatelé jej shledávají docela efektivní., Ale oni nejsou jednotní. Myslí si, že je prodáván za správnou cenu Můžete si stáhnout uživatelskou příručku BLAUPUNKT SAN REMO CD34, abyste zjistili, zda jeho funkce odpovídají vašim potřebám.
Sponzorované odkazy
Abstrakt manuálu:
V kadé sadì pøedvoleb lze uloit est vysílaèù. Pro pøepnutí mezi sadami pøedvoleb FM1, FM2 a FMT popø. vlnovými rozsahy SV a DV, î stisknìte krátce tlaèítko BNDTS #. Komfortní funkce RDS RDS-komfortní funkce AF (alternativní kmitoèet) a REGIONAL (regionální) roziøují výkonové centrum vaeho pøijímaèe. AF: Pokud je aktivována tato komfortní funkce RDS, vyhledává pøístroj v pozadí automaticky nejlépe pøijímatelný kmitoèet vyladìného vysílaèe. REGIONAL: Nìkteré vysílaèe rozdìlují v urèitých èasech svùj program do regionálních programù s rùzným obsahem. Funkcí REG se zamezí, aby se autorádio pøeladilo na alternativní kmitoèet, který by mìl jiný program. Pokyn: REGIONAL se musí pøídavnì aktivovat/ deaktivovat v menu. Zapnutí/vypnutí funkce REGIONAL î Stisknìte tlaèítko MENU '. î Stisknìte tlaèítko I neboH & tak, a se na displeji zobrazí REG. Za REG se zobrazí OFF (vypnuto) popø. ON (zapnuto). Vyladìní vysílaèù Pro vyladìní vysílaèù máte rùzné monosti. Automatické vyhledávání vysílaèù î Stisknìte tlaèítko I neboH &. Nastaví se nejblií pøijímatelný vysílaè. Ruèní vyladìní vysílaèù Vysílaèe mùete vyladit také ruènì. Pokyn: Ruèní vyladìní vysílaèù je moné pouze tehdy, kdy jsou deaktivovány komfortní funkce RDS. î Stisknìte tlaèítko L nebo M &. 10 PROVOZ AUTORÁDIA Listování v øetìzcích vysílaèù (pouze FM) Pokud urèitý vysílaè vysílá více programù, mùete listovat v tomto tzv. øetìzci vysílaèù. Pokyn: Pro vyuití této funkce musí být aktivovány komfortní funkce RDS. î Stisknìte tlaèítko L nebo M & pro pøechod na dalí vysílaè v øetìzci vysílaèù. Pokyn: Takto mùete pøejít pouze na vysílaèe, které jste ji jednou pøijímali. K tomu pouijte napø. funkci Scan nebo Travelstore. Uloení vysílaèù na pøedvolby Ruèní uloení vysílaèù na pøedvolby î Zvolte poadovanou sadu pøedvoleb FM1, FM2, FMT nebo vlnový rozsah SV nebo DV. î Vylaïte poadovaný vysílaè...

Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je SAN REMO CD34 snadné používat?

1205 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud BLAUPUNKT SAN REMO CD34 je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

2914374395167128151132114295
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.88
= 2.64

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6.88 a standardní rozdíl je 2.64.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je SAN REMO CD34 vysoce účinný?

1205 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je BLAUPUNKT SAN REMO CD34 ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

245214174162129186168118277
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.08
= 2.43

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.08 a standardní rozdíl je 2.43.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je SAN REMO CD34 spolehlivý, solidní?

1205 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že BLAUPUNKT SAN REMO CD34 je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

246263369158123171172117306
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.18
= 2.46

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.18 a standardní rozdíl je 2.46.
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je SAN REMO CD34 dobrá hodnota za dané peníze?

1205 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že BLAUPUNKT SAN REMO CD34 opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

336232972160124174165113306
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.13
= 2.52

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.13 a standardní rozdíl je 2.52.

Kontaktovat tým Diplotop
Hlavní značky
Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
Nové produkty
Sitemap
Rss
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.