25,610,633 názory

5,181 značek
457,840 produktů
Audio do auta
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje BLAUPUNKT MODENA MP54 uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 599 stanovisky pro Audio do auta BLAUPUNKT MODENA MP54, Diplotop porovnává Audio do auta BLAUPUNKT MODENA MP54 se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.

Sponzorované odkazy

Stáhněte si uživatelský manuál nebo příručku k BLAUPUNKT MODENA MP54.

VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

Všechny referenční čísla Audio do auta - BLAUPUNKT
Nejlepší Audio do auta - BLAUPUNKT produkty
Seznam značek a výrobců
ALPINE
BLAUPUNKT
CLARION
JVC
KENWOOD
OXYGEN
PANASONIC
PEEKTON
PIONEER
SONY
TAKARA
VDO DAYTON
Najít ty nejlepší produkty
Auto
Motocykl
GPS
Audio do auta
Autosedačky
Dětský kočárek
...
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne BLAUPUNKT MODENA MP54

Uživatelé hodnotí BLAUPUNKT MODENA MP54 jako praktický a uživatelsky příjemný.Myslí si, že je velmi spolehlivý., Většinou se shodli v tomto bodě. Pokud se chcete ujistit, že BLAUPUNKT MODENA MP54 je řešením vašich problémů, můžete pomoci dalším uživatelům Diplofix.

V průměru jsou uživatelé spokojeni s jeho účinností, Ale jejich názory se liší jen nepatrně. Užitná hodnota je vyšší, než kolik to stojí Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se BLAUPUNKT MODENA MP54 v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.)
Sponzorované odkazy
Abstrakt manuálu:
î Stisknìte tlaèítko MENU (. nebo & tak, a se î Stisknìte tlaèítko na displeji zobrazí TEL/NAVI VOL. î Nastavte poadovanou hlasitost tlaèítky &. Kdy je nastavení ukonèeno, î stisknìte dvakrát tlaèítko MENU ( nebo OK ). Pokyn: Hlasitost telefonátù a hlasového výstupu navigace nastavte pøímo bìhem reprodukce pomocí regulátoru hlasitosti $. 10 Nastavení hlasitosti pro potvrzovací tón Kdy u nìkterých funkcí pøidríte nìkteré tlaèítko stisknuto déle ne dvì sekundy, napø. pro uloení vysílaèe na tlaèítko pøedvolby, zazní potvrzovací tón (pípnutí). Hlasitost pípnutí je nastavitelná. î Stisknìte tlaèítko MENU (. î Stisknìte tlaèítko nebo & tolikrát, a se na displeji zobrazí BEEP. î Nastavte hlasitost tlaèítky &. OFF znamená pípnutí vypnuto, 7 znamená maximální hlasitost pípnutí. Kdy je nastavení ukonèeno, î stisknìte tlaèítko MENU ( nebo OK ). Automatic Sound Pomocí této funkce se automaticky pøizpùsobí hlasitost autorádia podle rychlosti jízdy. K tomu se musí autorádio pøipojit, jak je popsáno v instalaèním návodu. Automatické zvýení hlasitosti je nastavitelné v esti (0-5) stupních. î Stisknìte tlaèítko MENU (. nebo & tak, a se î Stisknìte tlaèítko na displeji zobrazí AUTO SOUND. î Nastavte pøizpùsobení hlasitosti tlaèítky &. Kdy je nastavení ukonèeno, î stisknìte dvakrát tlaèítko MENU ( nebo OK ). Pokyn: Optimální nastavení pøizpùsobení hlasitosti k rychlosti jízdy závisí na úrovni hluku ve vaem vozidle. Zjistìte si optimální hodnotu pro vae vozidlo vyzkouením. PROVOZ AUTORÁDIA Provoz autorádia Tento pøístroj je vybaven radiovým pøijímaèem RDS. Øada pøijímaných vysílaèù FM vysílá signál, který vedle programu obsahuje také jako název vysílaèe a typ programu (PTY). Název vysílaèe se po jeho pøíjmu zobrazí na displeji. Zapnutí reimu autorádia Pokud se nacházíte v reimech CD/MP3-pøehrávaèe, CD-mìnièe nebo AUX, î stisknìte tlaèítko BNDTS # nebo î stisknìte tlaèítko SRC 0 tolikrát, a se na displeji zobrazí sada pøedvoleb, napø...

Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je MODENA MP54 snadné používat?

599 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud BLAUPUNKT MODENA MP54 je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

119926347948886245188
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.21
= 2.61

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.21 a standardní rozdíl je 2.61.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je MODENA MP54 vysoce účinný?

599 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je BLAUPUNKT MODENA MP54 ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

1081118357549898851165
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.23
= 2.50

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.23 a standardní rozdíl je 2.5.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je MODENA MP54 spolehlivý, solidní?

599 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že BLAUPUNKT MODENA MP54 je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

891318406845748159184
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.34
= 2.55

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.34 a standardní rozdíl je 2.55.
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je MODENA MP54 dobrá hodnota za dané peníze?

599 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že BLAUPUNKT MODENA MP54 opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

1161117277664539857179
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.36
= 2.51

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.36 a standardní rozdíl je 2.51.

Kontaktovat tým Diplotop
Hlavní značky
Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
Nové produkty
Sitemap
Rss
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.