25,610,633 názory

5,181 značek
457,840 produktů
Audio do auta
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje BLAUPUNKT MILANO MP26 uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 797 stanovisky pro Audio do auta BLAUPUNKT MILANO MP26, Diplotop porovnává Audio do auta BLAUPUNKT MILANO MP26 se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.

Sponzorované odkazy

Stáhněte si uživatelský manuál nebo příručku k BLAUPUNKT MILANO MP26.

VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

Všechny referenční čísla Audio do auta - BLAUPUNKT
Nejlepší Audio do auta - BLAUPUNKT produkty
Seznam značek a výrobců
ALPINE
BLAUPUNKT
CLARION
JVC
KENWOOD
OXYGEN
PANASONIC
PEEKTON
PIONEER
SONY
TAKARA
VDO DAYTON
Najít ty nejlepší produkty
Auto
Motocykl
GPS
Audio do auta
Autosedačky
Dětský kočárek
...
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne BLAUPUNKT MILANO MP26

Uživatelé zjistili, že s BLAUPUNKT MILANO MP26 nemá žádné zvláštní problémy při jeho používání.Shledávají ho poměrně křehkým., Ale oni nejsou jednotní. Pokud máte nějaký problém, potřebujete pomoci, diskusní fóra Diplofix vám pomohou vybrat mezi BLAUPUNKT MILANO MP26 a jiným výrobkem.

Podle jeho uživatelů je efektivní., Většinou se shodli v tomto bodě. Většinou se zjistí, že cena je správná Nebudete nepříjemně překvapeni, když se podíváte na informace v uživatelské příručce BLAUPUNKT MILANO MP26 ještě před nákupem.
Sponzorované odkazy
Abstrakt manuálu:
Nastaví se nejblií pøijímatelný vysílaè. Ruèní vyladìní vysílaèù Vysílaèe mùete vyladit také ruènì. Pokyn: Ruèní vyladìní vysílaèù je moné pouze tehdy, kdy jsou deaktivovány komfortní funkce RDS. î Stisknìte tlaèítko L nebo M &. Listování v øetìzcích vysílaèù (pouze FM) Pokud urèitý vysílaè vysílá více programù, mùete listovat v tomto tzv. øetìzci vysílaèù. Pokyn: Pro vyuití této funkce musí být aktivovány komfortní funkce RDS. î Stisknìte tlaèítko L nebo M & pro pøechod na dalí vysílaè v øetìzci vysílaèù. Volba vlnového rozsahu/sady pøedvoleb S tímto pøístrojem mùete pøijímat programy ve vlnových rozsazích VKV (FM), SV a DV (AM). Pro vlnový rozsah FM jsou k dispozici tøi sady pøedvoleb (FM1, FM2 a FMT) a pro vlnové rozsahy SV a DV je k dispozici jedna sada pøedvoleb. 11 PROVOZ AUTORÁDIA Pokyn: Takto mùete pøejít pouze na vysílaèe, které jste ji jednou pøijímali. K tomu pouijte napø. funkci Scan nebo Travelstore. Uloení vysílaèù na pøedvolby Ruèní uloení vysílaèù na pøedvolby î Zvolte poadovanou sadu pøedvoleb FM1, FM2, FMT nebo vlnový rozsah SV nebo DV. î Vylaïte poadovaný vysílaè. î Pøidrte stisknuto tlaèítko pøedvolby 1 - 6 (, na které se má vysílaè uloit, po dobu delí ne dvì sekundy. Nastavení citlivosti vyhledávacího ladìní Mùete si zvolit, zda se vyladí pouze silné nebo také slabé vysílaèe. î Stisknìte tlaèítko MENU '. î Stisknìte tlaèítko I neboH & tak, a se na displeji zobrazí SENS. î Stisknìte tlaèítko M &. Na displeji se zobrazí aktuální hodnota citlivosti. SENS HI6 znamená nejvyí citlivost. SENS LO1 znamená nejnií citlivost. î Nastavte poadovanou citlivost tlaèítky L M &. Kdy je nastavení ukonèeno, î stisknìte tlaèítko MENU '. Pokyn: Mùete nastavit rùznou citlivost pro FM a SV popø. DV (AM). Automatické uloení vysílaèù na pøedvolby (Travelstore) est nejsilnìjích vysílaèù z oblasti pøíjmu mùete automaticky uloit na pøedvolby (pouze FM)...

Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je MILANO MP26 snadné používat?

797 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud BLAUPUNKT MILANO MP26 je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

1810193058105899610661205
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.96
= 2.61

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6.96 a standardní rozdíl je 2.61.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je MILANO MP26 vysoce účinný?

797 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je BLAUPUNKT MILANO MP26 ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

1514162648979710011669199
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.05
= 2.54

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.05 a standardní rozdíl je 2.54.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je MILANO MP26 spolehlivý, solidní?

797 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že BLAUPUNKT MILANO MP26 je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

16415255197829512078214
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.22
= 2.49

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.22 a standardní rozdíl je 2.49.
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je MILANO MP26 dobrá hodnota za dané peníze?

797 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že BLAUPUNKT MILANO MP26 opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

22811262995868412887221
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.30
= 2.55

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.3 a standardní rozdíl je 2.55.

Kontaktovat tým Diplotop
Hlavní značky
Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
Nové produkty
Sitemap
Rss
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.